Details for this torrent 

The.Chronicles.Of.Narnia-Prince.Caspian[2008]DvDrip-aXXo
Type:
Video > Movies
Files:
3
Size:
801.53 MiB (840460536 Bytes)
Info:
IMDB
Uploaded:
2008-10-31 13:26:19 GMT
By:
circlensess
Seeders:
0
Leechers:
0
Comments
92  

Info Hash:
D45158475A6521C51819A427E049ED2319F077C9
   
>                                         
>                   ²Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²                   
>                    ²Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²                
>                        ²Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²               
>            ÛÛÛÛÛ    ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ²Â²Ã‚² ÛÛÛÛ            
>            ۰°Â°Ãƒâ€ºÃƒâ€º   Û۰°Ã›Ã›Ã›Â°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º ² Û۰°Ã›Ã›            
>            ۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€º  Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º  Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€º            
>            ۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º  ۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º  ۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º ²Â²          
>            Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º ²Â²Ã‚²          
>             Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º ²Â²          
>        ÛÛÛÛÛÛ   Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º  Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º ²  ÛÛÛÛÛÛ       
>       ÛÛ۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€º  ۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º   ۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º ² ÛÛ۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º      
>      Û۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º  Û۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º   Û۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º  Û۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º      
>      ۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º   Û۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º    Û۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º   ۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º     
>      Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º   Û۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º     Û۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º   Û۰°Â°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º     
>      ۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º   ۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º    ۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º  ۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€º Û۰°Â°Ãƒâ€º     
>      ۰°Â°Ãƒâ€ºÃƒâ€º ۰°Â°Ãƒâ€º  Û۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º   Û۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º  ۰°Â°Ãƒâ€ºÃƒâ€º ۰°Â°Ãƒâ€º     
>      ۰°Â°Ãƒâ€º ۰°Â°Ãƒâ€º  Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º   Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º  ۰°Â°Ãƒâ€º  ۰°Â°Ãƒâ€º     
>      ۰°Â°Ãƒâ€º ۰°Â°Ãƒâ€º Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º  Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º ۰°Â°Ãƒâ€º  ۰°Â°Ãƒâ€º     
>      ۰°Â°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º ۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º ۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º ۰°Â°Ãƒâ€ºÃƒâ€º Û۰°Â°Ãƒâ€º     
>      ۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º     
>      Û۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º  ۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º  ۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€º      
>      ۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º  Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º  Û۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€º Û۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º      
>      ÛÛ۰°Â°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º   Û۰°Â°Ãƒâ€ºÃƒâ€ºÃ‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º   Û۰°Â°Ãƒâ€º Û۰°Â°Ã‚°Ã‚°Ãƒâ€ºÃƒâ€º      
>       ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ    ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ    ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛ       
>              PROUDLY SHARING  ²Â²Ã‚²     ²           
>           ²Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²         ²Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²          
>           ²Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²      ²Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²           
>            ²Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²           
>             ²Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²            
>              ²Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²             
>                ²Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²              
>                  ²Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²                 
>                                         
>       The.Chronicles.Of.Narnia-Prince.Caspian[2008]DvDrip-aXXo      
> ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
> ³Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚±Ã‚° F i L E  i N F O °Â±Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚³
> ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
> ÚÄÄ¿                                   ÚÄÄ¿ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  TiTLE......[ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian       ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  YEAR.......[ 2008                         ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  GENRE......[ Action | Adventure | Fantasy | Thriller       ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  RUNTiME....[ 02:29:59                       ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  STORE DATE.[ 2008                         ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  iMDB RATE..[ 7.2/10  24,571 votes                ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  iMDB URL...[ http://www.imdb.com/title/tt0499448/         ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³                                   ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  AUDiO......[ MP3 48000Hz 112 kb/s CBR (2 chnls)          ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  LANGUAGE...[ English                       ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  ViDEO......[ 629 kbps XviD 23.976 FPS               ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  Q. FRAME...[ 0.157 bits*pixel                   ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  RESOLUTiON.[ 644 x 260                      ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  DAR........[ 2.477 (52:21)                    ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  SUBS.......[ None                         ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  FiLES......[ 1                          ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  SiZE.......[ 801 MB                        ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â±Ã‚±Ã‚³  SOURCE.....[ DVD                         ³Â±Ã‚±Ã‚³ 
> ³Â°Ã‚°Ã‚³                                   ³Â°Ã‚°Ã‚³ 
> ÀÄÄÙ                                   ÀÄÄÙ 
> ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
> ³Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚±Ã‚° T H E  M O V i E °Â±Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚³
> ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
> ÚÄÄ¿                                   ÚÄÄ¿ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³                                   ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  A New Age Has Begun                        ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³                                   ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  COUNTRY: USA                           ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  DIRECTOR: Andrew Adamson                     ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  SCREENWRITER: Andrew Adamson, Christopher Markus, Stephen McFeely ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  (Novel: C.S. Lewis)                        ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  ORIGINAL MUSIC: Harry Gregson-Williams              ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  CINEMATOGRAPHER: Karl Walter Lindenlaub              ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  CAST: Ben Barnes, William Moseley, Skandar Keynes,        ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  Anna Popplewell, Georgie Henley, Sergio Castellitto        ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  STUDIO/PRODUCER: Walden Media / Walt Disney Pictures       ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³                                   ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³                                   ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  The Pevensie siblings return to Narnia, where they are      ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  enlisted to once again help ward off an evil king and       ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  restore the rightful heir to the land's throne, Prince      ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â±Ã‚±Ã‚³  Caspian                              ³Â±Ã‚±Ã‚³ 
> ³Â°Ã‚°Ã‚³                                   ³Â°Ã‚°Ã‚³ 
> ÀÄÄÙ                                   ÀÄÄÙ 
> ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
> ³Â²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚±Ã‚° N O T E S °Â±Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚²Ã‚³
> ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
> ÚÄÄ¿                                   ÚÄÄ¿ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³                                   ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  All stand-alone DivX Players compatible              ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³                                   ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  BE AWARE OF BOGUS SITES AND LAMERS                ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³                                   ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  DOWNLOAD YOUR aXXo FILES FROM aXXo ACCOUNTS            ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³                                   ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³  REMEMBER TO VISIT http://www darksiderg com            ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â²Ã‚²Ã‚³                                   ³Â²Ã‚²Ã‚³ 
> ³Â±Ã‚±Ã‚³  ENJOY!                              ³Â±Ã‚±Ã‚³ 
> ³Â°Ã‚°Ã‚³                                   ³Â°Ã‚°Ã‚³ 
> ÀÄÄÙ                           [ascii.by.kug] ÀÄÄÙ 
> *ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ*
List of ALL aXXo movies on quranmessage.com 
http://quranmessage.com/search/axxo/0/99/200

http://quranmessage.com/user/circlensess/0/5

Comments

dvdrip SUXXXXXX!!

go for BDrip @ BRrip people, y wasting ur taim wit inferior quality of dvd still baffles my maind.

get a life settle for nothing less than a 720p @ 1080p HiDef video PEOPLE!!!, ditch dis sux dvdrip.
I am also a Big fan of aXXo
Thanx for that ;)
cool and thanks! I"m excited to watch this!
Downloaded...converted...just to watch with the Family and the WORDS ARE NOT SYNC'd WITH THE MOVIE!!!! DON"T DOWNLOAD!!!!!!
THIS IS NOT AXXO! CIRCLENESS IS A SCAM!

PLEASE READ!!!!

AXXO MADE PERFECT QUALITY TORRENTS THIS IS OUT OF SYNC!

The following members are lying:
warren peace at (2009-11-27)
"Thanks for this, another great d/l, nice one circlensess!"
OBVIOUSLY THIS GUY DIDNT WATCH THE MOVIE BEFORE HE WROTE OR HE IS JUST ONE OF CIRCLEJERKS FOOLS!


MEMBER- MasLiYaNa "great quality" = LIAR!!

I KNOW AXXO - THIS IS NOT AXXO

THIS IS OUT OF SYNC!!!

CIRLCLENESS -CIRCLEJERK THIS IS THE THIRD TIME I HAVE CAUGHT YOU LYING TO TPB!
DONT TELL US WE SHOULD BE GRATEFUL CUZ ITS FREE.
THERE ARE PLENTY OF PEOPLE WHO UPLOAD HERE WITH GOOD QUALITY .. YOU CIRCLEJERK SHOULD DO US ALL A FAVOR AND STOP DESTROYING AXXO'S GREAT REPUTATION!

I am not a spammer, i have triple-checked this torrent is is OU)T OF SYNC and NOT AXXO!

EVERYONE PLEASE PUT -1 ON THIS TORRENT .. CICRLEJERK ALL LIES WILL COME BACK TO YOU.
THIS IS TRUE AND UNAVOIDABLE WHETHER YOU BELIEVE IT OR CARE ABOUT BEING A MANIPULATIVE LITTLE BUG, IT IS ALREADY CATCHING UP WITH YOU!

STOP LYING TO THE MEMBERS OF THE PIRATE BAY.. THEY AND WE DONT NEED YOU AND YOUR LYING FRIENDS.. WHICH ARE PROBABLY JUST YOU USING DIFFERENT USERNAMES AND LEAVING COMMENTS TO PROMOTE YOURSELF. WHEN U GRADUATE HIGH SCHOOL YOU WILL FIND THAT THEIR IS NO SUBSTITUTE FOR HONOR!!
NOT AXXO!!!!!
OUT OF SYNC!!! AGAIN CIRCLENESS/CICRCLEJERK HAS LOST HIS SKULL AND CROSSBONES BECAUSE HE LIES TO THE MEMBERS OF TPB! PLENTY OF HONEST PEOPLE UPLOAD ...SO CIRCLENESS DO YOURSELF A FAVOR AND STOP LYING!
plays ok for me in VLC, but it doesn't play for me in MPC-HC -- never had that happen before with an "aXXo" rip
thanks
this is not axxo but good quality thaks
Am I the only one who actually loved this movie. I thought it was as good as the first, if not then better. =] v-9. A-9. Deffinetly watchable. Don't listen to any of the nubs who says its not watchable. Thats so much for the upload.
Thanks for the upload. great quality and loved the movie, it was kinda boring at first but towards the end it got really good, I hope the third one will be great =p

A10
V8
M9
A: 10
V: 8
M: 7, it's a pretty cool and fun movie honestly; you gotta love Jesus Christ !
@Mitchayy U aren't alone O_o
the movie ...on the legend...of adventure....
thanks,,,man
Audio out of sync when played on PS3. Not sure why. =(